SVENSKA SPELLAGEN – VAD SÄGER LAGEN?

svenska spellagen

Vad innebär svenska spellagen?

Den svenska spellagen innebär att du behöver en officiell svensk spellicens från Spelinspektionen för att ha rätt att bedriva lotteri, casino, betting, skraplotter eller nätcasino i Sverige. Den innebär också att alla spelbolag är välkomna att drivas ifrån Sverige där skatt på licenspliktigt spel tillkommer och ligger på 18%.

Däremot så finns det undantag för detta, t.ex att allmännyttiga ändamål kommer vara utan skatt. Under 2019 så blev 116 svenska spellicenser utfärdade. I augusti 2021 så finns det 98 speloperatörer som har rätt att bedriva betting i Sverige då de har svensk spellicens.

När infördes svenska spellagen?

Svenska spellagen infördes och började att gälla den 1 januari 2019. Under samma gång som den nya lagen infördes så stärktes även konsumentskyddet och Lotteriinspektionen blev Spelinspektionen.

Den nya svenska spellagen infördes för att regeringen kände att de inte hade kontroll över spelmarknaden och ville se till att det var ”ordning och reda”. Några exempel på åtgärder som infördes för att uppnå detta är det nya licenssystemet som kom samt kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel/casino.

Innan lagen infördes så fanns det utländska spelbolag som haft verksamhet i Sverige genom en licens de fått i något annat europeiskt land.

Licensgivning

Alltså, för att få bedriva spelverksamhet i Sverige krävs att du har en svensk spellicens. I lagboken så står det tydligt exakt vad som krävs för att kunna få en licens.

En spellicens ges endast till de som:

 • bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att driva verksamheten,
 • kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra författningar som reglerar verksamheten och i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten

Vilka licenser finns det?

Spellagen innehåller sex olika licenser som svenska casino och spelbolag kan ansöka om:

 • Statligt spel
 • Spel på fartyg utanför Sverige
 • Spel för allmännyttiga ändamål
 • Landbaserat kommersiellt spel
 • Kommersiellt onlinespel
 • Vadhållning

Statligt spel

En licens för statligt spel ges endast till ett aktiebolag som är statligt helägt. Ges i huvudsak för att tillhandahålla spel på ett casino, värdeautomater tillsammans med vissa former av lotterier. Det enda bolaget som kan få statlig spellicens är Svenska Spel. Den här licensen gäller för spel på:

 • Casino Cosmopol
 • Vegasautomater
 • Utvalda lotterier, t.ex skraplotter

Spel på fartyg utanför Sverige

Alla kan söka en licens för spel på fartyg utanför Sverige och licensen får omfatta spel på penningautomater, värdeautomater och casinospel som inte sker online eller på ett casino.

Spel för allmännyttiga ändamål

Licens för ”spel för allmännyttiga ändamål” ges endast till ideella föreningar eller ett registrerat trossamfund som fyller kraven som ställs. Dessa krav innefattar:

 • Enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål inom landet
 • Bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål.
 • Inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak.
 • För sin verksamhet behöver intäkter från spel.

Den här licensen kan även ges till en enskild person för allmännyttiga mål utomlands om det finns någon speciell anledning till det. Detta tillstånd måste sökas till särskilt.

Landbaserat kommersiellt spel

Alla kan söka licens till landbaserat kommersiellt spel. Det innebär casinospel som inte sker på ett casino, spel på varuspelsautomater samt kortspelsturnering under särskilda förutsättningar.

Landbaserat kommersiellt spel fungerar olika beroende på vilket spel det handlar om. Till exempel så får ett casino erbjuda t.ex slots och kortspel om det sker tillsammans med ett nöjesevenemang som t.ex ett tivoli eller på ett hotell/restaurang med fullständiga rättigheter.

En licens för landbaserat kommersiellt spel kan alltså även ges ut för turneringar inom kortspel, men då får endast insatsen tas ut utan andra avgifter.

Kommersiellt onlinespel

Kommersiell onlinespel licens ges till spelbolag som erbjuder online casinospel, onlinebingo samt spelautomater online (slots). Det kan även ges ut om operatören erbjuder lotteri som tillägg.

Det står även i lagen att man inte får använda ”elektroniska verktyg för att lägga insatser”. Alltså betyder det att du personligen måste lägga din insats och inte låta det bli en ”automatiserad process”.

Vadhållning

Vadhållning innebär att du spelar / satsar pengar på något som inte redan har skett, men kommer att ske i framtiden. Det kan vara till exempel en hockeymatch, travet eller ett politiskt val.

Licens för vadhållning kan sökas av alla, men det är viktigt att aktören inte gör något av dessa:

 • Vadhållning på evenemang där den övervägande delen av deltagarna är under 18 år.
 • Vadhållning på händelser eller evenemang som är stötande eller olämplig från allmän synpunkt.
 • Vadhållning på djur som hetsas mot varandra.

Svenska Spellagen om marknadsföring

I den svenska spellagen står det även att ingen marknadsföring kring spel får riktas till person under 18 år, och att det ska ske med måttfullhet. Alltså att det inte ska vara överdrivet mycket.

I varje reklam som marknadsför något med spel så ska åldersgränsen 18+ anges och det ska även finnas med var spelare kan hitta stöd och hjälp om de hamnar i ett spelberoende. Det finns ett undantag från den regeln och det är radiomeddelanden.

Rulla till toppen